Radna grupa za socijalnu inkluziju i osobe sa invaliditetom

27. septembar 2010.
Radna grupa za socijalnu inkluziju i osobe sa invaliditetom

U utorak 21. septembra 2010. godine u prostorijama Narodne banke Srbije održan je dvanaesti sastanak Radne grupe za socijalnu inkluziju i osobe sa invaliditetom pri Globalnom dogovoru u Srbiji.

Zapisnik sa sastanka