Radna grupa za KDO u bankarstvu i finansijama

28. septembar 2010.
Radna grupa za KDO u bankarstvu i finansijama

U četvrtak 16. septembra 2010. godine u prostorijama Narodne banke Srbije održan je dvanaesti sastanak Radne grupe za korporativnu društvenu odgovornost u bankarstvu i finansijama na temu Upravljanja ličnim finansijama – novi ciklus održavanja besplatnih radionica za građane.

Zapisnik