VIRTUS nagrada

06. oktobar 2010.
VIRTUS nagrada

Konkurs za VIRTUS nagradu za korporativnu filantropiju je otvoren do 15. oktobra 2010. godine.

VIRTUS je prva nagrada za korporativnu filantropiju u Srbiji, koja se dodeljuje od 2007. godine i promoviše korporativnu filantropiju kao element društveno odgovornog poslovanja, podstičući kompanije i medije u Srbiji da deluju u interesu opšteg društvenog dobra.

Na konkurs se mogu prijaviti sve domaće i strane kompanije, javna i državna, mala i srednja preduzeća, medijske kuće i novinari, kao i korporativni fondovi i fondacije. Kandidate za nagrade mogu nominovati svi zainteresovani građani, pojedinci, neprofitne organizacije i mediji, a i same kompanije mogu prijaviti svoje programe.