Sitniš nije sitnica

26. oktobar 2010.
Sitniš nije sitnica

      „Sitniš nije sitnica“ je akcija pomoći socijalno zapostavljenoj deci s opštim ciljem poboljšanja kvaliteta njihovog života koju sprovodi Balkanski fond za lokalne inicijative.


      Sredstva prikupljena tokom kampanje u celosti će biti upućena lokalnoj fondaciji „Mesečina“ iz Subotice, koja u saradnji sa osnovnim školama pravi večernje klubove za decu.