Upravni odbor

02. novembar 2010.
Upravni odbor

U ponedeljak 01. novembra 2010. godine u prostorijama Narodne banke Srbije održan je sastanak Upravnog odbora sa predsedavajućima Radnih grupa pri Globalnom dogovoru u Srbiji. Na sastanku su prezentovane aktivnosti i postignuća tokom 2010. godine, kao i planovi za 2011. godinu. Takođe je dogovoreno da se ubuduće sastanak Upravnog odbora i predstavnika Radnih grupa održava kvartalno.

Zapisnik sa sastanka