Radna grupa za borbu protiv korupcije

11. novembar 2010.
Radna grupa za borbu protiv korupcije

U petak 15. oktobra 2010. godine u prostorijama Narodne banke Srbije održan je jedanaesti sastanak Radne grupe za borbu protiv korupcije.

Zapisnik sa sastanka