odišnji sastanak Lokalne mreže Globalnog sporazuma BiH

12. novembar 2010.
odišnji sastanak Lokalne mreže Globalnog sporazuma BiH

U Sarajevu je 20. oktobra 2010. godine održan godišnji sastanak mreže Globalnog sporazuma BiH pod nazivom Pozitivne promjene – Društveno odgovorno poslovanje. Sastanku je prisustvovalo preko 60 predstavnika kompanija, vladinog i nevladinog sektora. Ciljevi sastanka pre svega su se odnosili na definisanje budućih vidova delovanja i konkretnog plana aktivnosti, kao i promociju koncepta društveno odgovornog podlovanja u Bosni i Hercegovini.

Na poziv organizatora, Marija Petrović je ispred Sekretarijata predstavila učesnicima sastanka dosadašnji rad i postignuća Globalnog dogovora u Srbiji kao i planove za narednu godinu.

Globalni sporazum Bosne i Hercegovine trenutno broji 10 članova, a Sekretarijat čine nevladine organizacije CSR plus i Centar za promociju civilnog društva.

Fotografije.