Predstavljanje mreže GD na konferenciji „GDE SU MLADI U AGENDI 2030?“

24. februar 2017.
Predstavljanje mreže GD na konferenciji „GDE SU MLADI U AGENDI 2030?“

Konferenciji „GDE SU MLADI U AGENDI 2030?“ koju je organizovalo Ministarstvo omladine i sporta u saradnji sa UNFPA (Populacioni fond Ujedinjenih nacija), održanoj 21. februara 2017. godine, prisustvovali su Vanja Udovičić, ministar omladine i sporta, direktorka UNFPA Doina Bologa, kao i direktor kancelarije UNICEF-a u Srbiji Mišel Sen-Lo i Uroš Delić, član UO mreže Globalni dogovor u Srbiji.

Od usvajanja Agende 2030, poznate pod nazivom Ciljevi održivog razvoja do 2030. godine, koju su usvojile države članice Ujedinjenih nacija u septembru 2015. godine, Republika Srbija je među prvim državama formirala telo za sprovođenje Agende 2030., ali i obrazovala Međuresornu radnu grupu za sprovođenje Agende UN o održivom razvoju do 2030. godine. Jedan od zadataka ovog tela je da upravo u saradnji sa nadležnim ministarstvima prati sprovođenje Agende 2030 i aktivno radi na svih 17 ciljeva (169 podciljeva) a da se do 2030. godine prevashodno smanji siromaštvo, posledice klimatskih promena i nejednakosti među ljudima.

Uroš Delić je upoznao prisutne sa mrežom Globalnog dogovora koja je u Srbiji aktivna od 2007. godine. Članice Globalnog dogovora u Srbiji, njih 113, zapošljavaju preko 78.000 zaposlenih u 57 kompanija, 36 nevladinih organizacija, 8 poslovnih udruženja, 5 akademskih institucija i 7 sindikata. Rad Mreže vodi Upravni odbor koji čini sedam predstavnika iz sva tri sektora koji se trude da svojim angažmanom unaprede rad GD u Srbiji.

Naglasio je značaj Ciljeva održivog razvoja i predstavio Plan rada mreže GD u Srbiji za 2017. godinu:

  • Razvoj UN mreže Globalnog dogovora
  • Promocija Ciljeva održivog razvoja
  • Organizacija događaja – “SDGs izazov” u saradnji sa UNDP
  • Nastavak programa Bankarski službenik – “Finansijska edukacija”
  • Proširenje članstva i podrška aktivnijem učešću članica u projektima i aktivnostima usmerenih na primenu odabranih ciljeva održivosti
  • Organizovanje tematskih seminara, predavanja i radionica, u cilju razmene dobre prakse
  • Pružanje podrške članicama u izradi izveštaja o angažovanju i promocija značaja pisanja izveštaja, pogotovo za MSP
  • Inicijativa za poboljšanje regulative u vezi sa poreskim olakšicama za donacije. Uključeni smo i u Savet za društveno odgovorno poslovanje pri PKS
  • Volonterske akcije članova mreže.