Radna grupa za socijalnu inkluziju i osobe sa invaliditetom

19. novembar 2010.
Radna grupa za socijalnu inkluziju i osobe sa invaliditetom

U četvrtak 11. novembra 2010. godine u prostorijama Narodne banke Srbije održan je trinaesti sastanak Radne grupe za socijalnu inkluziju i osobe sa invaliditetom.

Zapisnik sa sastanka