Radna grupa za borbu protiv korupcije

23. novembar 2010.
Radna grupa za borbu protiv korupcije

U petak 19. novembra 2010. godine u prostorijama Narodne banke Srbije održan je dvanaesti sastanak Radne grupe za borbu protiv korupcije.

Zapisnik sa sastanka