Radna grupa za životnu sredinu

24. januar 2011.
Radna grupa za životnu sredinu

U sredu 19. januara 2011. godine u prostorijama Narodne banke Srbije održan je sedmi sastanak Radne grupe za životnu sredinu. Članicama je predstavljena Deklaracija o proglašenju 2011. godinom energetske efikasnosti u RS. Istovremeno, članice su razgovarale o planu rada za 2011. godinu i zajedničkim akcijama.

Zapisnik