Radna grupa za socijalnu inkluziju i osobe sa invaliditetom

02. februar 2011.
Radna grupa za socijalnu inkluziju i osobe sa invaliditetom

U sredu 2. februara 2011. godine u prostorijama Narodne banke Srbije održan je četrnaesti sastanak Radne grupe za socijalnu inkluziju i osobe sa invaliditetom. Predstavica Tima za socijalno uključivanje i smanjenje siromaštva je predstavila članicama Radne grupe Kampanju za promociju socijalnog uključivanja i pozvala ih da se i sami priključe istoj. Takođe, prisutnima je predstavljen i projekat inkluzivnog parka OŠ „Anton Skala“ iz Beograda.

Zapisnik