Nova članica mreže Globalnog dogovora- Komisija za hartije od vrednosti Republike Srbije

27. februar 2017.
Nova članica mreže Globalnog dogovora- Komisija za hartije od vrednosti Republike Srbije

Komisija za hartije od vrednosti Republike Srbije aplicirala je za prijem u članstvo Globalnog dogovora Ujedinjenih nacija kada se obavezala da će u svom radu poštovati i promovisati deset principa Globalnog dogovora i učestvovati u aktivnostima. Član globalne mreže postala je 3. februara 2017. godine.

Komisija za hartije od vrednosti je samostalna i nezavisna državna organizacija – regulator tržišta kapitala u Republici Srbiji. Osnovni zadatak Komisije za hartije od vrednosti je zakonito, pravično, i transparentno funkcionisanje tržišta kapitala i zaštita investitora. Komisija pored svoje regulatorne funkcije vrši nadzor učesnika na tržištu kapitala: berze, investicionih društava (brokersko-dilerskih društava, ovlašćenih banaka), kastodi banaka, društava za upravlјanje investicionim fondovima kao i samih investicionih fondova. Članica je Međunarodne organizacije komisija za hartije od vrednosti (IOSCO). To znači da sarađuje u razvoju i primeni međunarodno priznatih standarda regulacije, nadzora i zaštite investitora, kao i razmeni informacija na globalnom i regionalnom nivou.