Radna grupa za KDO u bankarstvu i finansijama

20. februar 2011.
Radna grupa za KDO u bankarstvu i finansijama

U sredu 16. februara 2011. godine u prostorijama Narodne banke Srbije održan je trinaesti sastanak Radne grupe za KDO u bankarstvu i finansijama. Učesnici sastanka su razgovarali o aktivnostima po pitanju nastavka realizacije projekata Radne grupe.

Zapisnik