Radna grupa za borbu protiv korupcije

18. april 2011.
Radna grupa za borbu protiv korupcije

U petak 15. aprila 2011. godine, u prostorijama Privredne komore Srbije održan je četrnaesti prošireni sastanak Radne grupe za borbu protiv korupcije. Na sastanku je najavljena pozitivna kampanja kojom će se članice Globalnog dogovora pozvati da u što većem broju potpišu Deklaraciju o borbi protiv korupcije u periodu do 1. juna ove godine. Prisutni su se takođe dogovarali o budućem radu Radne grupe, koji će se odvijati u tri tima., kao i o organizaciji TV debate o antikorupciji koja će se održati 10. juna.

Zapisnik