Radna grupa za KDO u bankarstvu i finansijama

19. april 2011.
Radna grupa za KDO u bankarstvu i finansijama

Saradnja sa srednjim ekonomskim školama u kojima postoji obrazovni profil „Bankarski službenik“ je jedna od aktivnosti Radne grupe za korporativnu društvenu odgovornost u bankarstvu i finansijama. Dvogodišnja saradnja sa sedam srednjih ekonomskih škola iz šest gradova u Srbiji (Beograd, Niš, Kragujevac, Subotica, Užice i Čačak) u kojima postoji ovaj obrazovni profil koji je uveden od strane GTZ-a podrazumeva: jednonedeljnu ili dvonedeljnu praksu za učenike trećeg i četvrtog razreda ovih škola u filijalama banaka članica Radne grupe, posete Narodnoj banci Srbije, učešće predstavnika banaka-članica na maturskom ispitu, kao i tematska predavanja kako za učenike tako i za nastavnike ovog profila. Saradnja je i ozvaničena potpisivanjem Protokola o saradnji između Asocijacije direktora ovih škola i Globalnog dogovora u Srbiji.

U prostorijana Narodne banke Srbije u petak – 15. aprila je održano drugo predavanje za učenike ovog profila. Na predavanju su obrađene sledeće teme: Platni promet sa inostranstvom, Elektronsko bankarstvo, Studija slučaja – kreditiranje privrede i Studija slučaja – kreditiranje stanovništva.