Radna grupa za KDO u bankarstvu i finansijama

24. maj 2011.
Radna grupa za KDO u bankarstvu i finansijama

U utorak 17. maja 2011. godine u prostorijama Narodne banke Srbije održan je četrnaesti sastanak Radne grupe za KDO u bankarstvu i finansijama. Učesnici sastanka su razgovarali o aktivnostima po pitanju nastavka realizacije projekata Radne grupe.

Zapisnik