Akcija “Naš Beograd“

14. jun 2011.
Akcija “Naš Beograd“

Na inicijativu Radne grupe za životnu sredinu, volonteri Globalnog dogovora su u subotu 11. juna učestvovali u akciji “Naš Beograd“, koju je organizovao Forum poslovnih lidera. Četrnaest volontera (Supernatural, Fractal, UNDP, Ministarstvo životne sredine, Energoprojekt Hidroinženjering, Privredna komora Srbije) su čistili priobalje Velikog ratnog ostrva od otpada koji reke nanose u vreme visokog vodostaja.

Akcija “Naš Beograd“ je održana treći put za redom, uz učešće preko petstotina zaposlenih iz različitih domaćih i međunarodnih kompanija. Volonteri su ove godine na 10 lokacija širom grada farbali klupe, uređivali dvorišta različitih ustanova i družili se sa decom bez roditeljskog staranja, pomažući na taj način lokalnim organizacijama i institucijama socijalne zaštite.

Fotografije sa akcije