IX Godišnji forum lokalnih mreža

15. jun 2011.
IX Godišnji forum lokalnih mreža

Na Devetom godišnjem skupu lokalnih mreža Globalnog dogovora Ujedinjenih nacija, održanom u Kopenhagenu od 17. do 20. maja, rad mreže Globalnog dogovora u Srbiji istaknut je kao jedan od primera dobre prakse u 2010. godini.

U Godišnjem izveštaju o radu lokalnih mreža 2011 istaknuto je da je Radna grupa za borbu protiv korupcije izradila Deklaraciju o borbi protiv korupcije. Potpisivanjem Deklaracije, članice Mreže u prvi plan stavljaju borbu protiv korupcije i obavezuju se da će preduzeti konkretne mere u tom pravcu u okvirima svojih kompanija. Osim mreže u Srbiji, među zemljama koje su predstavile primere dobre prakse su i Velika Britanija, Španija, Kolumbija, Italija, Holandija itd.

Pored godišnjeg skupa lokalnih mreža ove organizacije, održan je i sastanak eksperata za pitanja održivog razvoja, na temu angažovanja u stvaranju nove ere održivog poslovanja. Predstavljajući pregled razvoja i trenutni status Globalnog dogovora, izvršni direktor ove institucije, Georg Kel, naglasio je da je korporativna održivost premeštena iz moralne sfere u materijalnu, a koncept odgovornog ponašanja je postao daleko razumljiviji. Cilj inicijative je da broj članica dostigne 20.000 (trenutno 8.800) do 2020. godine. „Kako rastemo, sve je veći izazov dostići kvantitet uz očuvanje kvaliteta“, dodao je Kel.