Konsultacije „Principi poslovanja i prava deteta“

27. jun 2011.
Konsultacije „Principi poslovanja i prava deteta“

U petak 24. juna 2011. u prostorijama Privredne komore Srbije, u organizaciji UNICEF-a i Globalnog dogovora UN u Srbiji, održane su konsultacije na temu “Razvoj međunarodnih principa poslovanja i prava deteta“. Konsultacije o uspostavljanju principa se odvijaju širom sveta, a oni bi trebalo da postanu sveobuhvatna i jasna uputstva o tome šta poslovni sektor može da učini kako bi umanjio negativan i pojačao pozitivan uticaj svog poslovanja na decu. Sastanku su prisustvovale vodeće kompanije, predstavnici medija, nevladinih udruženja, akademskih institucija i poslovnih asocijacija. Nakon predstavljanja inicijative „Principi poslovanja i prava deteta“, koju je imala Lesley Miller, zamenica direktorke UNICEF-a za Srbiju, prisutni su podeljeni u tri radne grupe. Svaka od grupa je imala aktivnu raspravu o principima, njihovoj jasnosti i načinu primenljivosti u firmama. Učesnici su pozvani da učestvuju i u on-line konsultaciji koju sprovodi Business and Human Rights Resource Centre (BHRRC) http://businesshumanrights.org/Documents/CRBPI-consultation i da popune komentare na nacrt principa najkasnije do 15.jula 2011.