Upravni odbor

07. jul 2011.
Upravni odbor

U sredu 6. jula 2011. godine, u prostorijama Privredne komore Srbije, održan je sastanak Upravnog odbora sa predsedavajućima radnih grupa Globalnog dogovora.

Članovi Upravnog odbora su informisani o učešću naše delegacije na Godišnjem sastanku Globalnog dogovora i IX godišnjem forumu lokalnih mreža, koji su održani u maju u Kopenhagenu, kao i o ISO regionalnoj radionici o društvenoj odgovornosti u Rigi (Letonija). U drugom delu sastanka, predsedavajući radnih grupa su izvestili o aktivnostima koje su radne grupe realizovale od početka ove godine i predstavili planove za naredni period.

Zapisnik