Petnaesti sastanak Radne grupe za borbu protiv korupcije

21. septembar 2011.
Petnaesti sastanak Radne grupe za borbu protiv korupcije

U sredu 21. septembra 2011. u prostorijama Privredne komore Srbije (Resavska 15, sala II) održan je petnaesti sastanak Radne grupe za borbu protiv korupcije. Sastanak se odvijao prema sledećem dnevnom redu:

  1. Usvajanje zapisnika sa XIV sednice Radne grupe od 15.aprila 2011. (informacija sa sastanka RG za antikorupciju i smernice sa sastanka koordinatora timova),
  2. Siemens Integrity Initiative,
  3. Postupak potpisivanja Deklaracije o borbi protiv korupcije i izveštavanje,
  4. Postupak izrade nove Nacionalne Strategije za brobu protiv korupcije i Akcionog plana 2012-2016/Koncept nove Strategije javnih nabavki u Republici Srbiji/Finalizacija postupka donošenja nacrta
  5. planova integriteta,
  6. Inicijativa članica-Industrijski sindikat Srbije,
  7. Razno.
Zapisnik