Konferencija o životnoj sredini i energetskoj efikasnosti u regionu JIE

07. oktobar 2011.
Konferencija o životnoj sredini i energetskoj efikasnosti u regionu JIE

U četvrtak 6. oktobra 2011. u prostorijama Privredne komore Srbije Radna grupa za životnu sredinu GD-a organizovala je Konferenciju o životnoj sredini i energetskoj efikasnosti u regionu Jugoistočne Evrope u saradnji sa Agencijom za energetsku efikasnost RS, Ujedinjenim nacijama u Srbiji, WWF-om i Centrom za monitoring i evaluaciju. Poseban osvrt je dat na situaciju u Srbiji kao i potrebu da se Zakon o racionalnoj upotrebi energije što pre usvoji i primeni.

Na konferenciji su učestvovali, pored organizatora, i predstavnici Ministarstva životne sredine, rudarstva i prostornog planiranja, Ministarstva za infrastrukturu i energetiku, Privredne komore Srbije, Centra za čistiju proizvodnju Srbije, SKGO, Gradske uprave Beograda (Sekretarijat za komunalne i stambene poslove – Uprava za energetiku), Centra za energetsku efikasnost Makedonije, CEDEF-a, kao i predstavnici privatnog sektora.

Izlaganja učesnika su ilustrovala trenutnu poziciju Srbije u pogledu energetske efikasnosti, posebno u poređenju sa zemljama u regionu. Predstavljeni su primeri dobre prakse kod nas, koji su pokazali šta kompanije mogu da urade kada je unapređenje energetske efikasnost u pitanju i kako mogu da upotrebe raspoložive kredite.

Eksperti iz EU su naš novi predlog zakona ocenili kao najbolji u regionu. Ova pohvala je dobar podsticaj za usvajanje i primenu zakona, koji će doprineti neophodnom poboljšanju energetske efikasnosti kod nas. Konferencija je završena velikom panel diskusijom gde su učesnici definisali izazove i barijere za unapređenje energetske efikasnosti u svim sektorima potrošnje, kao i aktuelnosti koje nadležne državne institucije upravo sprovode sa ciljem da se ova oblast reguliše i unapredi.

Donošenje zakona o racionalnoj potrošnji energije, koji je nastao pre šest godina, otvara pristup evropskim fondovima, koje je EU već namenila za pomoć Srbiji u sektoru energetike i zaštite životne sredine. Zakon, koji je od strane EU ocenjen kao najprogresivniji, predviđa niz mera za povećanje kontrole upotrebe energije u Srbiji na različite načine, čijim usvajanjem i implementacijom bi se uštedela sredstva koja bi bila upotrebljena za nove investicije u energetskom sektoru kao i razvoju privrede, infrastrukture, ali i sprovođenju mera za očuvanje životne sredine.

“Moving to sustainable energy“, Andreas Beckmann WWF

“Poticanje energetske efikasnosti u Hrvatskoj“, UNDP Hrvatska

Primer dobre prakse Sunce Marinkovic

Primer dobre prakse Coca Cola Hellenic

Primer dobre prakse ProCredit banka

Centar za energetsku efikasnost Makedonije