Održan 25. sastanak Upravnog odbora GD-a

16. novembar 2011.
Održan 25. sastanak Upravnog odbora GD-a

U utorak 15. novembra 2011. sa početkom u 09.00h u prostorijama Privredne komore Srbije (Resavska 15, sala III u prizemlju) održan je 25. sastanak Upravnog odbora Globalnog dogovora u Srbiji. Sastanak se odvijao prema sledećem dnevnom redu:

1.Predlog UN Women za organizaciju konferencije o Principima osnaživanja žena,

2. Izveštaj sa sastanka evropskih mreža Globalnog dogovora u Rimu,

3. Formiranje Radne grupe za radna prava,

4 . Učešće Globalnog dogovora u Srbiji na konferenciji CSR Collaborative Governance (inicijativa Business Dialogue Conference- Alliance International Media),

5. Dogovor o organizaciji Godišnje skupštine članica GD-a u Srbiji,

6. Razno.

Zapisnik