Održan šesnaesti sastanak Radne grupe za borbu protiv korupcije

30. novembar 2011.
Održan šesnaesti sastanak Radne grupe za borbu protiv korupcije

U utorak, 29. novembra 2011. godine, održan je 16. sastanak Radne grupe za borbu protiv korupcije u prostorijama Privredne komore Srbije. Sastanak se odvijao prema sledećem dnevnom redu:

   1.Usvajanje zapisnika sa 15.sednice Radne grupe od 21. septembra 2011. informacija sa sastanka RG za antikorupciju
   2.Mišljenje EK o kandidaturi Srbije za članstvo u EU-ekonomski kriterijumi i oblast borbe protiv korupcije
   3.Postupak potpisivanja Deklaracije o borbi protiv korupcije i izveštavanje
   4.Nacionalna Strategija borbe protiv korupcije/Nacrti planova integriteta-oblast obaveze privrednih društava
   5.Organizacija aktivnosti u okviru obeležavanja Medjunarodnog dana borbe protiv korupcije
   6.Razno.
Zapisnik