Održan 26. sastanak Upravnog odbora Globalnog dogovora UN u Srbiji

30. novembar 2011.
Održan 26. sastanak Upravnog odbora Globalnog dogovora UN u Srbiji

U utorak, 29. novembra 2011. godine, održan je 26. sastanak članova Upravnog odbora Globalnog dogovora sa predsedavajućima radnih grupa. Na sastanku je razmatran plan i izveštaj rada za 2011/2012. godinu, koji će biti prezentovani na skupštini GD-a. Godišnja skupština svih članova GD-a će se održati 14. decembra 2011. godine.

Zapisnik