Održan sastanak sa Aleksandrom Tarazi, menadžerom lokalnih mreža Globalnog dogovora UN

30. novembar 2017.
Održan sastanak sa Aleksandrom Tarazi, menadžerom lokalnih mreža Globalnog dogovora UN

Članice Globalnog dogovora u Srbiji su imale priliku da upoznaju Aleksandru Tarazi, menadžerku lokalnih mreža Globalnog dogovora UN iz Njujorka i da čuju novine iz Kancelarije GD. Ono što je Aleksandra istakla jeste da u 2018. godini predstoji velika izmena, kako na globalnom, tako i na lokalnom nivou u svim mrežama sveta, a da ta izmena podrazumeva da se uvodi – poslovni model upravljanja mrežom i da se uvode nove prilike za angažovanje koje će nuditi UN Globalni dogovor.

Aleksandra je iznela i neke podatke koje su dobijene ispitivanjem članica Globalnog dogovora UN u toku 2017. godine:

-70% kompanija izveštavaju u Globalnom dogovoru;

-75% kompanija ima aktivnosti na polju ostvarenja Ciljeva održivog razvoja, a od toga najviše pažnje posvećuju ciljevima koji se bave – dostojanstvenim uslovima poslovanja, jednakošću polova, zdravljem ljudi i kvalitetnim obrazovanjem (ciljevi – 8,3,5,4).

Predstavnica Kancelarije je istakla koje su najveće tržišne mogućnosti za zemlje Evrope u oblasti održivog razvoja – mobilni sistemi (električna i hibridna vozila, cirkularni modeli vozila i sl.), cirkularna ekonomija trajnih dobara, čista energija (pristup el.energiji, ekspanzija obnovljivih izvora energije i sl.), energetska efikasnost i nova rešenja vezana za brigu o zdravlju ljudi (monitoring zdravlja putem daljisnkog upravljanja, pronalaženje falsifikovanih lekova, snimci u elektronskom obliku i sl).

Pozvala je članice mreže da dostavljaju redovno izveštaje o napretku i angažovanju i predstavila je nove alate za članove, novu platformu za samoprocenu u oblasti održivog razvoja (Navigator), novi izgled javnih profila kompanija na sajtu (sa javno iskazanim oblastima rada na ostvarenju Ciljeva održivog razvoja), nove alate za medijsko predstavljanje koji će biti dostupni tokom 2018. godine. Aleksandra je predstavila i godišnje dogadjaje u organizaciji UN sistema, na koje su sve članice pozvane i na kojima mogu u saradnji sa drugim mrežama sveta da zajedno definišu razvojnu agendu i utiču da svet bude bolje mesto za život. Tokom 2018. godine biće predstavljena i Akademija Globalnog dogovora, koja će nuditi mnoštvo edukativnog sadržaja i webinara.

Novina je i da će krajem 2018. godine članovi sa prihodom preko 5 milijardi dolara godišnje morati da plaćaju članarinu Kancelariji GD u Njujorku. Članice ispod tog iznosa, a prema utvrdjenoj skali, će plaćati članarinu na lokalu. Oslobodjenje plaćanja su sve multinacionalne kompanije koje imaju svoju poslovnicu u Srbiji, kao i nevladine organizacije.

Sastanku su prisustvovali predstavnici iz: Delta Holding, EY, Hemofarma, Vojdvodjanske banke, Telekoma Srbija, SOS Dečijih sela, Fondacije centra za demokratiju, Privredne komore Srbije, Kabineta ministarke bez portfelja Slavice Djukić Dejanović, ILO-a, Fakulteta Futura, UNRC-a i organizacije Moj lepi grad.