Održan prvi sastanak Radne grupe za radna prava

22. decembar 2011.
Održan prvi sastanak Radne grupe za radna prava

U sredu 21. decembra 2011. godine sa početkom u 10.00h u prostorijama Privredne komore Srbije, održan je prvi sastanak Radne grupe za radna prava. Članice su razmatrale predloge za predsedavajućeg i plan rada Radne grupe.

Zapisnik