U okviru nove CSR strategije Evopska komisija objavila partnere za projekte u oblasti ljudskih prava

13. januar 2012.
U okviru nove CSR strategije Evopska komisija objavila partnere za projekte u oblasti ljudskih prava

Generalni direktorat Evropske Komisije za privredu i industriju (The European Commission’s Directorate-General for Enterprise and Industry) je objavio imena organizacija koja će implementirati nove evropske projekte za biznis i ljudska prava.

Institut za ljudska prava i biznis u saradnji sa Shift-om, nezavisnim neprofitabilnim centrom specijalizovanim u ovoj oblasti, radiće na razvoju sektorskih vodiča za primenu društvene odgovornosti u oblasti poštovanja ljudskih prava.

Očekuje se da će Evropska komisija konačnu odluku u februaru o izboru tri sektora za koja će razvijati vodiči. Izbor će se obaviti na osnovu objektivnog kriterijuma koji se može pogledati ovde. Svi zainteresovani su u mogućnosti da daju svoje predloge za izbor sektora, sa objašnjenjem na koji način su zadovoljeni postavljeni kriterijumi, do 29. januara 2012. godine putem sledećeg linka
http://www.ihrb.org/news/2012/new_project_to_develop_business_and_human_rights_guides_for_three_european_business_sectors.html.

’’Bernard Brunhes International’’ i ’’Global CSR’’, uz podršku UEAPME (Evropska asocijacija zanatlija i malih i srednjih privrednih društava) će raditi na povećanju kapaciteta malih i srednjih privrednih društava u oblasti ljudskih prava. Oni su zaduženi da urade analizu rizika koja se odnose na ljudska prava za MSP sektor, da predstave primere dobre prakse i razviju praktičan vodič o ljudskim pravima za mala preduzeća.

Komisija je identifikovala ove dve inicijative kao prioritetne za daljnu promociju društvene odgovornosti, u skladu sa objavljivanjem nove CSR strategije, a u cilju promovisanja implementacije UN Principa o biznisu i ljudskim pravima. Obe inicijative će trajati 12 meseci, do kraja 2012 godine.