Održan drugi sastanak Radne grupe za radna prava

30. januar 2012.
Održan drugi sastanak Radne grupe za radna prava

Drugi sastanak Radne grupe za radna prava održan je u petak, 27. januara 2012. godine sa početkom u 10.00h u prostorijama Privredne komore Srbije. Na sastanku su razmatrani ciljevi Radne grupe, a predloženo je i obeležavanje značajnijih datuma za Radnu grupu kako bi se realizovale zajedničke aktivnosti u 2012.

Zapisnik