Održan 17. sastanak Radne grupe za KDO u bankarstvu i finansijama

10. februar 2012.
Održan 17. sastanak Radne grupe za KDO u bankarstvu i finansijama

U utorak 7. februara 2012. godine održan je 17. sastanak Radne grupe za KDO u bankarstvu i finansijama u prostorijama Narodne banke Srbije. Sastanak se odvijao prema sledećem dnevnom redu:

  • Besplatne radionice za građane “Upravljanje ličnim finansijama”,
  • Plan saradnje sa srednjim školama u kojima postoji obrazovni profil “Bankarski službenik.
Zapisnik