Održan devetnaesti sastanak Radne grupe za socijalno uključivanje

14. februar 2012.
Održan devetnaesti sastanak Radne grupe za socijalno uključivanje

U ponedeljak 13. februara 2012. održan je devetnaesti sastanak Radne grupe za socijalno uključivanje. Na dnevnom redu su bile sledeće tačke:

1. Predstavljanje konferencije UN Women i GD-a „Principi osnaživanja žena:ravnopravnost znači uspešno poslovanje-srpske kompanije kao lideri“;

2.Predstavljanje Udruženja za lokalni razvoj Kamenica i predlozi za volonterske akcije ćlanica Globalnog dogovora povodom Evropske godine aktivnog starenja i medjugeneracijske saradnje;

3.Razno.

Zapisnik