Održan treći sastanak Radne grupe za radna prava

14. mart 2012.
Održan treći sastanak Radne grupe za radna prava

U sredu 14. marta 2012. sa početkom u 10.00h u prostorijama Privredne komore Srbije održan je treći sastanak Radne grupe za radna prava. Gost Radne grupe je bila g-dja Christina Mihes, viši specijalista MOR-a za socijalni dijalog, koja je prezentovala Konvenciju MOR 171 o noćnom rad. Prisutni su poveli i diskusiju o socijalnom dijalogu na zapadnom Balkanu.

Zapisnik