Globalni dogovor u Srbiji na CSR Forumu

08. decembar 2017.
Globalni dogovor u Srbiji na CSR Forumu

U četvrtak 7. decembra 2017. godine održan je osmi po redu CSR Forum u organizaciji Foruma poslovnih lidera i Smart kolektiva. Na skupu je bilo reči o trenutnom stanju CSR -a u Srbiji, stanju CSR-a u Holandiji, Ciljevima održivog razvoja, odgovornom poslovanju u lancu dobavljača, podršci zapošljavanju mladih, a predstavljena je i publikacija Preporuke za unapredjenje Zakona o zapošljavanju osoba sa invaliditetom.

Marijana Pavlović, predsednica Upravnog odbora Globlanog dogovora u Srbiji, na panelu posvećenom CIljevima održivog razvoja je podsetila na postojanje Radne grupe za pormociju Ciljeva održivog razvoja koju je mreža osnovala pre dve godine, kao i na redovne sastanke ove Radne grupe koji su bili inspiracija za kreiranje publikacije – Kako naše orgnaizacije ostvaruju CIljeve održivog razvoja. Mreža će nastaviti da bude mesto za otvoreni dijalog predstavnika sva tri sektora (vladinog, nevladinog i poslovnog sektora), a Marijana je iznela da će u narednoj godini mreža Globalni dogovor doživeti reorganizaciju, uspostaviti nove alate kvaliteta i nov način upravljanja. Članice Globalnog dogovora u Srbiji pokazuju posvećenost Ciljevima održivog razvoja pisanjem Izvešaja o napretku svake godine, koji se izradjuje na bazi aktivnosti u oblasti 10 univerzalnih principa društveno odgovornog poslovanja i čija metodologija je jedna od mogućih preporuka za pisanje nefinansijskih izveštaja od strane Evropske komisije za sva velika preduzeća.

Globalni dogovor u Srbiji je u ovoj godini obeležio deset godina od nastanka u Srbiji. Mreža je nastala kao rezultat zajedničke inicijative UNDP-a i Narodne banke Srbije, uz inicijalno učlanjenje osam kompanija, dana 6. decembra 2007. godine.

CSR Forumu je prisustvovali preko 50 učesnika – predstavnika kompanija, nevladinih orgnaizacija, ambasada i medija.