Održan sedamnaesti sastanak Radne grupe za borbu protiv korupcije

29. mart 2012.
Održan sedamnaesti sastanak Radne grupe za borbu protiv korupcije

U utorak 3. aprila 2012. u prostorijama Privredne komore Srbije održan je sedamanesti sastanak Radne grupe za borbu protiv korupcije u užem sastavu. Radna grupa je imala na dnevnom redu sledeće tačke: 1.Usvajanje zapisnika sa XVI sednice Radne grupe od 29. novembra 2011., 2. Pregled aktivnosti na nacionalnom planu koje su u vezi sa Radnom grupom, 3. Pregled aktivnosti na medjunarodnom planu koje su u vezi sa Radnom grupom, 4.Postupak potpisivanja Deklaracije o borbi protiv korupcije, 5. Prvi Izveštaj prema Principu 10. GD, 5. Organizacija Konferencije evropskih mreža GD, Beograd 18-19.10.2012., 6. Nacionalna Strategija borbe protiv korupcije/Nacrti planova integriteta-oblast obaveze privrednih društava.

Zapisnik