Predavanje za učenike obrazovnog profila „Bankarski službenik“

10. april 2012.
Predavanje za učenike obrazovnog profila „Bankarski službenik“

Saradnja sa srednjim ekonomskim školama u kojima postoji obrazovni profil „Bankarski službenik“ je jedna od aktivnosti Radne grupe za korporativnu društvenu odgovornost u bankarstvu i finansijama. Trogodišnja saradnja sa sedam srednjih ekonomskih škola iz šest gradova u Srbiji (Beograd, Niš, Kragujevac, Subotica, Užice i Čačak) u kojima postoji ovaj obrazovni profil koji je uveden od strane GTZ-a podrazumeva: jednonedeljnu ili dvonedeljnu praksu za učenike trećeg i četvrtog razreda ovih škola u filijalama banaka članica Radne grupe, posete Narodnoj banci Srbije i Zavodu za izradu novčanica i kovanog novca – Topčider, učešće predstavnika banaka-članica na maturskom ispitu, tematska predavanja kako za učenike tako i za nastavnike ovog profila, kao i pohađanje stručnih seminara Akademije za bankarstvo i finansije za profesore ovog obrazovnog profila. Saradnja je i ozvaničena potpisivanjem Protokola o saradnji između Zajednice ekonomskih, pravno-birotehničkih, trgovinskih i ugostiteljsko-turističkih škola Republike Srbije i Globalnog dogovora u Srbiji. U prostorijama Narodne banke Srbije u četvrtak – 5. aprila je održano predavanje za učenike ovog profila. Na predavanju su obrađene sledeće teme: Devizni kurs i devizne rezerve, Platni promet sa inostranstvom, Elektronsko bankarstvo, Investiciono bankarstvo i Revizija. Nakon predavanja učenici su imali priliku da obiđu Zavod za izradu novčanica i kovanog novca – Topčider.

Slike

Prezentacija Devizne rezerve

Prezentacija Devizni kurs

Prezentacija Elektronsko bankarstvo

Prezentacija Investiciono bankarstvo

Prezentacija Revizija

Prezentacija Platni promet sa inostranstvom