Savetovanje „Marketing i društvena odgovornost u bankama“

12. april 2012.
Savetovanje „Marketing i društvena odgovornost u bankama“

U Udruženju banaka Srbije od 11-12. aprila 2012. održano je savetovanje na temu „Marketing i društvena odgovornost u bankama“. Na savetovanju su, izmedju ostalog, predstavljene i aktivnosti Radne grupe za korporativnu društvenu odgovornost u bankarstvu i finansijama Globalnog dogovora u Srbiji, od strane predsedavajuće Radne grupe – Isidore Orlović.

Prezentacija Radne grupe za KDO u bankarstvu i finansijama