Osamnaesti sastanak Radne grupe za borbu protiv korupcije

18. maj 2012.
Osamnaesti sastanak Radne grupe za borbu protiv korupcije

U četvrtak 18. maja 2012. u prostorijama Privredne komore Srbije (Resavska 15, sala 2, prizemlje), održan je osamnaesti sastanak Radne grupe za borbu protiv korupcije. Na agendi sastanka su se našle sledeće teme:

  • Usvajanje zapisnika sa XVI i XVII sednice Radne grupe od 29. novembra 2011. i 3. aprila 2012. godine – informacija sa sastanaka užeg sastava RG za antikorupciju,
  • Postupak potpisivanja Deklaracije o borbi protiv korupcije i izveštavanje. Jubmes banka, primer prvog Izveštaja prema Principu 10,
  • Informacija o inicijativi za uspostavljanje nagrade za kompanijsku antikorupciju-Verica Barać, prema nedavno preminuloj predsednici Saveta za borbu protiv korupcije Vlade Srbije. Saradnja sauspostavljenim Organizacionim odborom nagrade,
  • Medjunarodna saradnja: Rio+20, Corporate Sustainability Forum 15-18. jun o.g i sednica RG za antikorupciju na medjunarodnom nivou 16 i 17. juna o.g-Rio de Janeiro, Konferencija: Evropske mreža GD, 18 i 19.oktobra o.g.- Beograd(centralna tema antikorupcija, predlog tema sesija i dogovor oko organizacije), Saradnja sa ruskom mrežom GD,
  • Nacionalna Strategija borbe protiv korupcije/Nacrti planova integriteta-oblast obaveze privrednih društava.