Konferencija „Principi poslovanja i dečija prava“

28. maj 2012.
Konferencija „Principi poslovanja i dečija prava“

UNICEF, UN Globalni dogovor Srbija i organizacija Save the Children predstavili su u četvrtak 7. juna 2012. godine u prostorijama Privredne komore Srbije dokument „Principi poslovanja i dečija prava“ koji, na osnovu postojećih standarda, inicijativa i dobrih praksi poslovanja vezanih za decu, definišu okvir korporativne odgovornosti prema deci.

Principi promovišu pozitivnu akciju i daju kompanijama smernice kako mogu da poštuju i podržavaju dečja prava na radnom mestu i na tržištu, kao i u zajednici i životnoj sredini.

Na konferenciji, kojoj je prisustvovalo više od 50 predstavnika kompanija i civilnog sektora, predstavljeno je 10 principa, prezentirani su primeri dobre prakse u Srbiji i dogovoreni dalji koraci kako bi dečija prava zaista postala sastavni deo društveno odgovornog poslovanja svake kompanije.

Pol Hohnen, međunarodni ekspert za odgovorno poslovanje, govorio je na konferenciji o vezi dečijih ljudskih prava i pitanja održivosti. „Deca predstavljaju jednu trećinu čovečanstva, ali i 100 odsto budućih potrošača i investitora“, rekao je Pol Hohnen, naglasivši da Principi pozivaju celokupnu poslovnu zajednicu da izvrši odgovarajuću evaluaciju svog rada i preuzme odgovornost za uticaj koji ima na dobrobit dece.

“O sadržaju ovog dokumenta diskutovali smo pre tačno godinu dana. Zahvaljujući i vašim komentarima i sugestijama, oni su formulisani u ovoj formi koju predstavljamo danas, svesni da predstavljaju tek prvi korak na dugom putu ka njihovoj punoj primeni“, rekla je Lesli Miler, zamenica direktorke UNICEF-a u Srbiji, u uvodnom obraćanju. Ona se osvrnula na situaciju dece u Srbiji koja, iako dosta poboljšana u poslednih pet godina u određenim segmentima, i dalje zahteva supstantivan angažman svih aktera u društvu, posebno kada su u pitanju marginalizovana i isključena deca.

U izuzetno aktivnoj diskusiji, bogatoj primerima dobre prakse koje su izneli predstavnici kompanija Telenor, Represent Communications, Metalac, Ikea Srbija, Coca Cola kompanija, Komercijalna banka, Deleze grup i Telekom Srbija, učesnici su se složili da kompanije imaju značajan uticaj na ostvarivanje i promovisanje prava deteta, i da će poslovanje koje je odgovorno prema deci dovesti do stvaranja zdravih i jakih zajednica, ali i do održivijih i inkluzivnijih tržišta. A dokument „Principi poslovanja i prava deteta” obezbeđuje sveobuhvatan okvir za delovanje i za korigovanje postojećih negativnih uticaja poslovanja na ostvarivanje prava dece.

Slike

Pozivno pismo

Agenda