Održan sastanak Upravnog odbora Globalnog dogovora u kompaniji Delta Holding

15. decembar 2017.
Održan sastanak Upravnog odbora Globalnog dogovora u kompaniji Delta Holding

U petak 15. decembra 2017 godine održan je sedmi sastanak upravnog odbora Globalnog dogovora u Srbiji.

Na sastanku su ukratko predstavljene aktivnosti mreže u toku ove godine. Mreža je imala učešće u devet dogadjaja (dva velika dogadjaja u svojoj organizaciji i sedam na kojima je predsednica ili član UO uzeo učešće); održana su tri sastanka Radne grupe za promociju Ciljeva održivog razvoja; održano je sedam sastanaka upravnog odbora i bilo je dosta aktivnosti u okviru projekta Bankarski službenik, koji sprovodi Narodna banka Srbije. Kako je mreža imala skoro i realizovanu posetu od strane menadžerke lokalnih mreža – Aleksandre Tarazi iz Njujorka, koja je predstavila nove alate (GD Navigator, novi izgled sajta i prezentovanja rada članstva i mnoge druge) i usluge koje će biti uvedene u toku naredne godine, izražena je potreba da se umesto klasične održi elektronska sednica skupštine na kojoj će biti usvojeni izveštaj o radu za 2017. i plan rada za 2018.

Članice upravnog odbora su prodsikutovale i o potrebi da se održi sastanak sa celokupnim članstvom (najverovatniji termin je u januaru 2018. godine) na kome bi bili predstavljene aktivnosti mreže u toku naredne godine i kako bi ih animirali da budu proaktivniji u radu mreže.

Tijana Koprivica je iznela predlog da mreža dogovori konkrentije, a dugoročnije aktivnosti za narednu godinu, poput – organizacije edukacije na temu – nefinansijsko izveštavanje, a za mala i srednja privredna društva – pojam društvene odgovornosti. Podstakla je na razmišljanje prisutne oko ažuriranja stranica društvenih mreža, kao i redefinisanju izgleda samog sajta.

Marijana Pavlović je predložila ažuriranje i ponovnu izradu brošure – „Kako naše organizacije ostvaruju ciljeve održivog razvoja“ (moguća realizacija januar-februar ili u toku leta 2018.).

Uroš Delić je predložio da se uključimo u projekat podrške samohranim roditeljima koji realizauje Fondacija Divac i da se dogovore predavanja za zaposlene u kompanijama, a kako bi stekli saznanja – koje su povlastice za poslodavca zapošljavanje ranjivih kategorija.

Dr Lola Stamneković je iznela da je neophodno osnaživanje kontakata sa MSP kao ciljne grupe za promociju principa društvene odgovornosti i novih ciljeva održivog razvoja i predstavljanje najbolje društveno-odgovorne prakse u sektoru MSP, kao i da je neophodno informisanje članstva o novoj organizaciji UN Globalnog dogovora. Naglasila je da je nužna promocija različitih modela javno- privatnog partnerstava u cilju ostvarenja nove Razvojne agende UN, kao I proaktivnija uloga bankarsko-finansijskog sektora u kreiranju modela podrške izabranim ciljevima održivog razvoja na nacionalnom nivou (modeli kofinansiranja i slično) i dr.

Dogovorene aktivnosti:

– Sekretarijat će kreirati materijal za izradu nacrta Izveštaja o radu 2017. i Plana rada za 2018. godinu, a članovi UO će dati svoju dopunu;

– Materijal će biti prosledjen članicama na usvajanje, uz sugestiju za dodavanje novih aktivnosti i sa rokom održavanja elektronske sednice skupštine do kraja kalendarske godine;

– Naredni sastanak će biti održan januara 2018. godine sa svim članicama mreže, gde će biti započet dijalog oko definisanja konkretnog programa koji će mreža realizovati u toku naredne godine.