Zapisnik sa trećeg sastanka Radne grupe za promociju Ciljeva održivog razvoja Globalnog dogovora u Srbiji, održanog 18. aprila 2018.g. u prostorijama Poslovnog fakulteta Univerziteta Singidunum u Beogadu

27. april 2018.
Treći sastanak RG za promociju Ciljeva održivog razvoja održan je u formi okruglog stola na temu „Odgovorno poslovanje u Republici Srbiji”, kome su uz brojne prisutne učešće uzeli Marijana Pavlović, predsednica Upravnog odbora Globalnog dogovora (KPMG), dr Lola Stamenković, član Upravnog odbora Globalnog dogovora (Jubmes banka), Siniša Mitrović, član Upravnog odbora Globalnog dogovora (Privredna komora Srbije) i Milena Milisavljević, sekretarijat Globalnog dogovora (Privredna komora Srbije).

Okrugli sto “Odgovorno poslovanje u Republici Srbiji” održan je u nameri da primena alata cirkularne ekonomije i zelenih troškova postane primarna u poslovanju kompanija u Srbiji, a odvijao se prema sledećem dnevnom redu:

“Cirkularna ekonomija kao razvojna šansa Srbije” – Siniša Mitrović, PKS
”Primeri dobre prakse u Republici Srbiji” – Mailan Živković, Strauss Adriatic Group
“Odgovorni porez“ – Nikola Jeremić, KPMG
“Računovodstvo u funkciji cirkularne eknomije” – dr Kosana Vićentijević.

U ime Univerziteta Singidunum prof. dr Lidija Barjaktarović je otvorila Okrugli sto, pozdravila prisutne govornike, učesnike iz privrednih subjekata i studente.

Siniša Mitrović je govorio o izazovima za Srbiju u procesu usvajanja principa cirkularne ekonomije predstavljaju ograničene finansije, zakonodavni i strateški okvir koji još uvek ne prepoznaje u dovoljnoj meri ovu oblast, centralizacija odlučivanja, veštine i kompetencije za nova radna mesta, biznis modeli kao i potrošački obrasci koji su prisutni u srpskom društvu.

”Primeri dobre prakse u Republici Srbiji” je bilo izlaganje Milana Živkovića, tehničkog direktora Strauss Adriatic Group, koji je istakao načine i modalitete primene cirkularne ekonomije u navedenoj kompaniji.

Nikola Jeremić, menadžer u poreskom odeljenju, istakao je u okviru predavanja „Odgovorni porez“ da je odgovornost u plaćanju poreza od ključnog značaja za reputaciju, kao i troškove kompanije.

”Računovodstvo u funkciji cirkularne ekonomije” je bila tema izlaganja profesora Univerziteta Singidunum dr Kosane Vićentijević, koja je istakla neophodnost angažovanja računovodstvene profesije u pravcu podržavanja aktivnosti cirkularne ekonomije.

Izlaganja su izazavala interaktivnu diskusiju. Posebno su se uključili i dali svoj doprinos predstavnici Ministarstva za zaštitu životne sredine, Agencije za zaštitu životne sredine, Službe za internu reviziju grada Beograda, Privredne komore Srbije, i kompanija koje se bave kao osnovnom delatnošću rešavanjem industrijskog otpada.

Naredni sastanak Radne grupe za promociju Ciljeva održivog razvoja biće održan krajem maja t.g.