Radna grupa za životnu sredinu

Radna grupa za životnu sredinu je jedna od sedam Radnih grupa koja funkcioniše u okviru Globalnog dogovora u Srbiji.

Primarni cilj rada grupe je promovisanje 3 principa Globalnog dogovora UN i unapređenje prakse kompanija – učesnica.

Radnom grupom predsedava Coca Cola Hellenic.