Radna grupa za socijalno uključivanje

Radna grupa za socijalnu inkluziju i osobe sa invaliditetom  je odlukom na širem sastanku članica Globalnog dogovora održanog 13.06.2011. proširila mandat i promenila naziv u Radna grupa za socijalno uključivanje,  koji je u skladu sa novim pravcem delovanja. Radna grupa za socijalno uključivanje je jedna od sedam Radnih grupa koja funkcioniše u okviru Globalnog dogovora u Srbiji.

Primarni ciljevi rada grupe su efikasnija socijalna zaštita svih ranjivih grupa u Srbiji, unapređenje položaja i kvaliteta života  osoba koje pripadaju ranjivim grupama,  kao i ukidanje deskriminacije u pogledu zapošljavanja.

Radnom grupom predsedava Fondacija Ana i Vlade Divac.