Radna grupa za promociju Ciljeva održivog razvoja

Radna grupa za promociju Ciljeva održivog razvoja je nastala nakon usvajanja novih Milenijumskih ciljeva razvoja u Njujorku, septembra 2015. godine. Cilj  radne grupe je rad na promociji ciljeva održivosti, sa posebnim osvrtom na ciljeve 4, 8 i 13, a koji će važiti u narednih petnaest godina.

Radnom grupom predsedava Privredna komora Srbije