Radna grupa za edukaciju i razvoj društveno odgovornog poslovanja

Radna grupa za edukaciju i razvoj društveno odgovornog poslovanja je jedna od sedam Radnih grupa koja funkcioniše u okviru Globalnog dogovora u Srbiji.

Osnovni ciljevi i zadaci radne grupe
1.        Javno zagovaranje i podrška obrazovnim institucijama za uvođenje društveno odgovornog poslovanja  u formalni sistem obrazovanja;
2.        Organizovanje sistemske razmene znanja i iskustva između članica Globalnog dogovora i relevatnih domaćih i međunarodnih obrazovnih institucija;
3.        Informisanje i edukacija članica i šire poslovne zajednice o inovacijama na polju teorije i prakse društveno odgovornog poslovanja;
4.        Realizacija projekata, programa i informativno-edukativnih kampanja za podizanje svesti o značaju usvajanja društveno odgovonog pristupa poslovanju.

Metodologija rada
– Sastanci predstavnika Radne grupe sa rukovodiocima obrazovnih institucija i drugih zainteresovanih strana relevatnih za ispunjenje misije Radne grupe;
– Organizovanje predavanja, okruglih stolova, stručnih skupova i učešće na konferencijama.

Radnom grupom predsedava Beogradska poslovna škola.