Radna grupa za KDO u bankarstvu i finanasijama

Radna grupa za korporativnu društvenu odgovornost u bankarstvu i finansijama je jedna od sedam radnih grupa koja funkcioniše u okviru Globalnog dogovora u Srbiji.

Primarni cilj radne grupe je finansijska edukacija, ali će članice raditi i na međusobnoj saradnji po pitanju uvođenja novih i inovativnih proizvoda, organizovanju predavanja na temu korporativne društvene odgovornosti u bankarstvu i finansijama i podržavanju odabranih projekata i akcija koje su pokrenute od strane drugih radnih grupa.

Iz oblasti finansijske edukacije članice su pokrenule i realizuju sledeće projekte:

  • Saradnja sa srednjim ekonomskim školama u kojima postoji obrazovni profil “Bankarski službenik”; i
  • Besplatne radionice za građane “Upravljanje ličnim finansijama”.

Radnom grupom predsedava Narodna banka Srbije.