Radna grupa za borbu protiv korupcije

Radna grupa za borbu protiv korupcije je jedna od sedam Radnih grupa koja funkcioniše u okviru Globalnog dogovora u Srbiji.

Primarni ciljevi rada grupe su promovisanje desetog principa Globalnog dogovora UN i kompanijski aspekt borbe protiv korupcije.

Radnom grupom predsedava Siemens Srbija.