Poslovnik o radu Upravnog odbora

Poslovnik o radu bliže uredjuje organizaciju i rad Upravnog odbora Globalnog dogovora u Srbiji. Odredbe Poslovnika su obavezne za sve članove Upravnog odbora kao i lica koja učestvuju u njegovom radu.

Poslovnik o radu UO