Organizacioni principi i upravljačka struktura

 

Orgnizacioni principi i upravljacka struktura Globalnog dogovora u Srbiji