Kako Globalni dogovor funkcioniše u praksi

Da bi se postigli ovi ciljevi , Globalni dogovor nudi facilitiranje i podršku kroz nekoliko mehanizama: dijalog o javnim politikama, obuke, lokalne mreže i partnerski projekti.

Partnerstvo za razvoj: Globalni dogovor podržava kompanije da učestvuju u partnerskim projektima sa svojim inersesnim grupama u cilju podrške širim ciljevima Ujedinjenih nacija, kao što su Milenijumski ciljevi razvoja.

Lokalne mreže : Podržavaju kompanije u implementaciji Globalnog dogovora na lokalnom nivou. U svetu trenutno postoju preko 100  lokalnih mreža.

Učenje: Učesnici treba da razmene iskustva iz korporativne prakse na ovom veb sajtu kao i da razviju studiju slučaja i analize za publikacije ili prezentacije tokom obuke.

Zajednička akcija: Način stvaranja zajedničke platforme na kojoj će se takmičiti i koja će povećati uticaj na lokalno poslovanje izvan kapaciteta bilo koje kompanije.

Obuka: Globalni dogovor organizuje nekoliko radionica i treninga za učesnike širom sveta, svake godine.

Učlanjenje u Globalni dogovor predstavlja posvećenost deset principa. Kompanija koja pristupi Globalnom dogovoru se obavezuje na:

  1. Set promena u poslovanju kako bi Globalni dogovor i njegovi principi postali deo menadzmenta, strategije, kulture i svakodnevnih aktivnosti
  2. Štampanje u svom godišnjem izveštaju ili sličnom javnom korporativnom izveštaju (npr. Izveštaj o održivosti) objašnjenje na koji način podržavaju Globalni dogovor i njegove principe (Izveštaj o napretku i Izveštaj o angažovanju)
  3. Javno zagovaranje Globalnog dogovora i njegovih principa kroz sredstva komunikacije, kao što su saopštenja za štampu, govori, itd.